Donate by ePay


* Име/ Name:
* E-mail:
Стойност на дарението / Donation лв. / BGN   
* Дарявам за: / I make a donation for:
ТОПЪЛ ОБЯД / HOT MEAL
ДЕЦА, ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНИ ЗЛОПОЛУКИ / CHILDREN, VICTIMS OF TRAFFIC ACCIDENTS
ПОСТРАДАЛИ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ / VICTIMS OF DISASTERS AND CRISES
ТВОРЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ / DEVELOPMENT OF THE ARTISTIC TALENTS OF CHILDREN WITH DISABILITIES
* Въведи кода: / Enter code: